#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 7.37 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 7.32 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนนครวิทยาคม 3 7.26 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 4 6.99 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 5 6.98 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 6 6.95 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022284984588623 วินาที