#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 28.40 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 23.73 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 3 20.60 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 18.37 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนนครวิทยาคม 6 16.98 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนพานพิทยาคม 8 DNF เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02197003364563 วินาที