#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1 13.13.79 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 2 14.54.27 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 3 15.14.62 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนนครวิทยาคม 7 17.54.00 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 8 19.15.73 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021232128143311 วินาที