#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 11.25 วินาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 2 11.40 วินาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 3 11.46 วินาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 11.48 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 5 11.62 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 7 DNF วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026164054870605 วินาที