#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1 4.37 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2 3.98 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนพานพิทยาคม 3 3.86 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 4 3.80 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 6 3.53 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 7 3.36 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021241188049316 วินาที