#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 4.02 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 2 3.95 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 3 3.42 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 4 3.40 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนนครวิทยาคม 5 3.33 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 6 3.30 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027682065963745 วินาที