#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 41.17 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 39.63 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 3 36.58 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 4 36.05 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 6 32.16 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 7 31.00 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 8 30.48 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 7

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.029096841812134 วินาที