#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 28.52 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 23.95 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 3 23.91 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 4 22.85 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 6 20.27 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 7 19.93 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 6
7 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 8 18.92 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 7

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.024658918380737 วินาที