#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1 11.39 เมตร เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2 11.29 เมตร เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 3 9.73 เมตร เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 4 9.68 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 5 9.50 เมตร เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021887063980103 วินาที