#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 1.07.89 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 2 1.09.16 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 3 1.10.33 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนพานพิทยาคม 5 1.18.86 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนพญาเม็งราย 6 1.19.01 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019332885742188 วินาที