#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1 2.48.52 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 2.59.84 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 3 3.07.66 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 4 3.15.14 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนนครวิทยาคม 6 3.22.06 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 7 3.59.24 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021903991699219 วินาที