#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1 3.50.62 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 2 3.53.29 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 3 3.55.34 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 5 3.58.50 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 6 4.03.68 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019715070724487 วินาที