#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 45.88 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 2 45.96 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 3 47.36 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 6 48.61 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 7 48.62 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019334077835083 วินาที