#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 4.38.43 นาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 2 4.40.60 นาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 3 4.53.50 นาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนพานพิทยาคม 4 5.02.45 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 5 5.14.29 นาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019237041473389 วินาที