#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1 57.19 วินาที เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 2 58.84 วินาที เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 3 59.50 วินาที เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 1.01.20 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 4
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 6 1.01.87 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 5
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 8 1.05.31 วินาที เข้าร่วมการแข่งขัน 6

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022130012512207 วินาที