#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 38 96 175 59
2 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0 0 0
3 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 12 0 38 14
4 โรงเรียนพานพิทยาคม 27 13 123 33
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 9 0 58 9
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 27 0 145 36
7 โรงเรียนนครวิทยาคม 29 0 56 33
8 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 5 43 18
9 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5 0 35 8
10 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 7 0 12 11
11 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 0 3 1
12 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 0 26 17
รวม 719 139 2,941 908  

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.051337957382202 วินาที