#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 9 0 29 11
2 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 10 0 27 11
3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 25 0 110 30
4 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 2 0 16 4
5 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 11 0 15 19
6 โรงเรียนพญาเม็งราย 17 0 70 20
7 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 15 0 54 20
8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 29 0 166 59
9 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 51 0 122 33
10 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1 0 1 1
11 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 27 0 138 34
รวม 719 139 2,941 908  

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.052448034286499 วินาที