#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 17 0 43 16
2 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 6 0 2 2
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 0 22 2
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 13 0 77 8
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 19 0 102 14
6 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1 0 4 3
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 3 0 30 7
8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 15 3 56 22
9 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 15 0 76 13
10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 21 12 103 21
11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 28 6 151 30
รวม 719 139 2,941 908  

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.047572135925293 วินาที