#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 17 0 43 31
2 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 8 2 43 14
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 22 0 47 26
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 65 0 254 79
5 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 2 2 3 2
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 36 0 158 47
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 26 0 179 51
8 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 4 0 5 3
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 19 0 81 36
รวม 719 139 2,941 908  

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.041904926300049 วินาที