#
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนในกลุ่ม
1 สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
12
2 สหวิทยาเขตอิงโขง
11
3 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
9
4 สหวิทยาเขตริมกก
11

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0042200088500977 วินาที