#
กิจกรรม
ทีม
0001 ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย ทีม 25 คน / ครู 5 คน 8
0009 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย ทีม 25 คน / ครู 5 คน 8
0010 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง ทีม 25 คน / ครู 5 คน 8

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0045430660247803 วินาที