รายการทั้งหมดยังไม่กำหนดวันที่ 16 ธ.ค 2565 19 ธ.ค 2565 20 ธ.ค 2565
21 ธ.ค 2565 22 ธ.ค 2565 23 ธ.ค 2565 18 ม.ค 2566
19 ม.ค 2566
หมวดหมู่ : ฟุตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0009
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สนาม 2
-
2
0010
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สนาม2
-
หมวดหมู่ : ฟุตซอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0002
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย [ทีม]
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
-
2
0007
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [ทีม]
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
-
3
0008
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง [ทีม]
สนามฟุตซอลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : กรีฑา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0067
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
- 08.30 น.

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.010800838470459 วินาที