สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ฟุตบอล 3 24 75 579
2 ฟุตซอล 3 26 43 324
3 วอลเลย์บอล 4 35 56 354
4 บาสเกตบอล 4 32 53 353
5 เซปักตะกร้อ 4 33 69 153
6 เทเบิลเทนนิส 10 77 112 128
7 เปตอง 14 111 173 239
8 กรีฑา 46 296 189 396
9 E-sports (ROV) 4 33 48 178
10 วู้ดบอล 8 52 90 237
รวมทั้งหมด 100 719 908 2,941

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.063493013381958 วินาที