#
กิจกรรม
ทีม
0011 เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 8
0012 เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 8
0013 เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 7
0014 เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 7
0015 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย 8
0016 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง 8
0017 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย 8
0018 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง 8
0019 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ 8
0020 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ 7

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0074701309204102 วินาที