#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๑
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๑
5 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๑
6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน รองชนะเลิศอันดับ ๑

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026742935180664 วินาที