#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนพญาเม็งราย 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.032630920410156 วินาที