#
ชื่อโรงเรียน
อันดับที่
เหรียญ
ผลอันดับ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑
3 โรงเรียนนครวิทยาคม 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 3 เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒
5 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
6 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4
8 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 เข้าร่วมการแข่งขัน 4

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.031097888946533 วินาที