1. โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0006 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชมพูนุช ทะแดง
2.นางสาว สุชานันท์ คำนนท์
3.นางสาว เอวิตรา ชุมภูชนะภัย
4.นางสาว ธัญญาพร แก้วอ้าย
5.นางสาว ธัญญารัตน์ อุดหนุนวงศ์
6.นางสาว พัสน์นันท์ กันทา
7.นางสาว ธันย์ชนก โพธิ์สัย
8.นางสาว สุธิมนต์ จันต๊ะวงค์
9.นางสาว จิตรานุช เสือนาค
10.นางสาว ณัฏฐชา ยาวิละ
11.นางสาว มนต์นภา ปิมปา
1.นาย อำนาจ ดอนลาดลี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.007457971572876 วินาที