สรุปเหรียญรางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ทอง
เงิน
ทองแดง
เข้าร่วม
รวม
19
24
42
19
22
40
0
171

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.094180822372437 วินาที