หมวดหมู่
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล
เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง กรีฑา
E-sports (ROV) วู้ดบอล
ทั้งหมด
หมวด เปตอง
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 66 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 28 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 10 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 28 1
25.00%
0
0.00%
3
75.00%
4
5 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 28 2
25.00%
4
50.00%
2
25.00%
8
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 37 2
33.33%
2
33.33%
2
33.33%
6
7 โรงเรียนพญาเม็งราย 16 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 21 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
9 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
4
10 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 22 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
11 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 17 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
13 โรงเรียนพานพิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
14 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 14 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
15 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 15 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 18 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
17 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
18 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 34 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
20 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 22 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนนครวิทยาคม 29 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
22 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
23 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
24 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 7 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
25 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 11 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 9 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
27 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 16 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
29 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
30 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
31 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
32 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
33 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
34 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 24 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
35 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 12 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
36 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
37 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
38 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
40 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
41 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
42 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 19 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
43 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.15569400787354 วินาที