หมวดหมู่
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล
เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง กรีฑา
E-sports (ROV) วู้ดบอล
ทั้งหมด
หมวด ������������������������������������
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 66 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 28 3
37.50%
2
25.00%
3
37.50%
8
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 28 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
5 โรงเรียนพญาเม็งราย 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 28 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
7 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 37 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
8 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 22 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
9 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
10 โรงเรียนพานพิทยาคม 27 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
11 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
12 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 21 1
20.00%
2
40.00%
2
40.00%
5
13 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
14 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 17 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
15 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
16 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 34 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
17 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 15 0
0.00%
1
33.33%
2
66.67%
3
18 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 22 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
19 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 18 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 11 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
22 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
23 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
24 โรงเรียนนครวิทยาคม 29 0
0.00%
0
0.00%
3
100.00%
3
25 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
26 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
27 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 7 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
28 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
29 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
30 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
31 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 24 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
32 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
34 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 19 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
37 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
38 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
39 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
40 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
41 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
42 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
43 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.16747903823853 วินาที