หมวดหมู่
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล
เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง กรีฑา
E-sports (ROV) วู้ดบอล
ทั้งหมด
หมวด ���������������������������
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 66 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 28 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 28 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 37 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 28 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
7 โรงเรียนพญาเม็งราย 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
8 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
9 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 17 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
10 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 22 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
11 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 27 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนพานพิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
13 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
14 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 21 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 18 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
16 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 8 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
17 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
18 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 34 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
19 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 22 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
20 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 15 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
21 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
22 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 7 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
23 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
24 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 11 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
25 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
26 โรงเรียนนครวิทยาคม 29 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
27 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
28 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
29 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
30 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
31 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
32 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
33 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
34 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
35 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
36 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 24 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
37 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
39 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
40 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
41 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 19 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
42 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
43 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.15978908538818 วินาที