หมวดหมู่
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล
เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง กรีฑา
E-sports (ROV) วู้ดบอล
ทั้งหมด
หมวด วอลเลย์บอล
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 66 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 28 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 28 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
5 โรงเรียนพญาเม็งราย 16 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 28 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
7 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 37 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
9 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 21 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
11 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 22 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
12 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 17 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
13 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
14 โรงเรียนพานพิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
15 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 34 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 12 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 22 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
18 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 15 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
19 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 8 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 18 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
21 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
22 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
23 โรงเรียนนครวิทยาคม 29 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
24 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
25 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 7 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
27 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 11 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 19 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
29 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
30 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
31 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
32 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 9 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
33 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
34 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 10 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
35 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
36 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 24 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
37 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
38 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 12 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
40 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
41 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
42 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.15132999420166 วินาที