หมวดหมู่
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล
เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง กรีฑา
E-sports (ROV) วู้ดบอล
ทั้งหมด
หมวด ฟุตซอล
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 66 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 28 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 28 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
5 โรงเรียนพญาเม็งราย 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 28 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
7 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 37 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
8 โรงเรียนพานพิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
9 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 21 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
11 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 22 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
12 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
13 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 17 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
14 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 27 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
15 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 34 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
16 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 22 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
17 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
18 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 15 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
19 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 8 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 18 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
21 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 11 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
22 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 9 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
23 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 16 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
24 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
25 โรงเรียนนครวิทยาคม 29 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
26 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
27 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 7 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
28 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
29 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 19 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
32 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 27 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 3 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
34 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
35 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 9 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
36 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 10 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
37 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 5 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
38 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
39 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 24 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
40 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
41 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 12 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
42 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
43 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 2 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.15740990638733 วินาที