สรุปเหรียญรางวัล แยกรายประเภทกีฬา
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 ฟุตบอล 3 3 6 24
2 ฟุตซอล 3 3 6 24
3 วอลเลย์บอล 4 4 8 32
4 บาสเกตบอล 4 4 8 32
5 เซปักตะกร้อ 4 4 8 32
6 เทเบิลเทนนิส 10 10 19 77
7 เปตอง 14 14 25 106
8 กรีฑา 46 45 46 263
9 E-sports (ROV) 4 4 8 32
10 วู้ดบอล 8 6 12 51
รวมทั้งหมด 100 97 146 673

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.078994035720825 วินาที