#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิรกานต์ ชัยวงศ์
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิรกานต์ ชัยวงศ์
2.นางสาว จารุดี แซ่โซ้ง
1.นาย สมเจตน์ เวียงลอ
3 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จิรภัทร บุญเจิง
2.นาย ธงชัย แสนเทพ
3.นาย วรโชติ อุสาใจ
4.นาย ไก่ แซ่ท่อ
5.นาย ชนะชัย ฟ้าอุดมทรัพย์
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา
2.นางสาว อภิญญา หอมนาน
4 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
1.19.38 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ นันชัย
1.นางสาว ปวีณา บุปผาพนา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015676021575928 วินาที