#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย คาลวิน ไค เวิลลิม
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชลิตา สันติสกุล
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว นภสร วิชัยยุทธ์พงศ์
2.นาย ปุณณวิช เจนวัฒนศิริชัย
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนภัทร บุญเทพ
2.เด็กชาย เบนจามิน ซันนี่ สลาวจ์เตอร์
3.นาย อิสรานุวัฒน์ แสงจันทร์
4.นาย นรภัทร ศรีสวัสดิ์จินดา
5.เด็กชาย ณธกร สถิรานนท์
6.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เจริญลาศลักษณ์
7.นาย กฤษญพงศ์ พรนินวรกิตจ
8.นาย ธนกฤต สุวรรณรัตน์
9.เด็กชาย จิรภัทร แก้วลอยฟ้า
10.นาย ปัญณธร ไชยยะ
11.นาย ฟาดิ้ล ตานี ไซต์
12.นาย สิรวิชญ์ เชื้อเมืองพาน
1.นาย พงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ไอวรินทร์ ชื่นแสน
2.นาย วทัญญู เชื้ออ้วน
1.นาง มยุรี สันวงค์
2.นางสาว รุ่งรัตน์ ศรีจม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02295994758606 วินาที