#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.58.43 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.00.80 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
2.นาย ปุ่น โวยแม
3.นาย ธนเศพล ปัทมาพิพัฒสุข
4.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
3 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
29.46 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อาผ่า เลอะเชอ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
4 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
6.17.58 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อาซือ เบเช
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015123128890991 วินาที