#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
7.13.46 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปานตะวัน จุมป๋า
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2 กรีฑา
วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
15.14.62 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
3 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
2.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.013278961181641 วินาที