#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
31.82 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พงศกร อินต๊ะยศ
2.นาย ณัฐวุฒิ รติเลิศกุล
3.นาย เอกพันธุ์ ยารวง
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0099601745605469 วินาที