#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.95 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย มานัส ใจปัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
2 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
1.16.40 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จุฑาธิป จอมเชื้อ
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
3 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
15.64 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชรี ดีแก้ว
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
13.64 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วริศรา แสนอินทร์
2.เด็กหญิง วาสนาพร บุตรดาวงษ์
3.เด็กหญิง สุภารวดี ตาต่อม
4.เด็กหญิง จิราพร เทพวงศ์
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026765108108521 วินาที