#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อรกัญญา มั่งคั่ง
2.เด็กหญิง ปาณิสรา ใจชุ่ม
3.เด็กหญิง นราพร ขัตติยะ
4.เด็กหญิง พัชลี ศรีโชติ
5.นางสาว ณิชารีย์ อินทนะ
6.เด็กหญิง ณิชินันท์ แซ่เฮ้อ
7.นางสาว รัตติพร วารีพิทักษ์
8.เด็กหญิง มณฑินี ทองเปิง
9.นางสาว พัชรินทร์ มูลวงค์
10.นางสาว จอมขวัญ ขันเครือ
1.นาย อำนาจ ดอนลาดลี

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0082509517669678 วินาที