#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐวศา เสนา
2.เด็กหญิง ชาลิสา เผ่าเงินงาม
3.นางสาว ณัฐชยา เสนา
4.นางสาว อริสา สวยงาม
5.เด็กหญิง ชวัลนุช เงินแท้
6.นางสาว วรัญญา เรือนสิทธิ์
7.นางสาว ปุณยนุช เทพศักดิ์
8.นาย ปนัสยา รักษา
9.นางสาว วริศรา สีมาพล
10.เด็กหญิง อัมภาวรรณ มัฆวาล
11.เด็กหญิง ปภัสรา มโนสมบัติ
12.เด็กหญิง ศุวิภาสิณีย์ จำปา
1.นาย อรรถวัฒน์ สุคำ
2.นางสาว นันทิกานต์ อินปันส่วน
2 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
20.60 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มุฑิตา สร้อยสุมาลี
1.นาย อรรถวัฒน์ สุคำ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.010439872741699 วินาที