#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
23.95 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนกฤต ดวงสีจันทร์
2 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
9.01 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนกฤต ดวงสีจันทร์
3 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
24.20 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พัฒนดล คำภาษี
4 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
56.73 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปณชัย คันธนู
5 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
23.73 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศศิชา สุขเกษม
6 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
7.32 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว มณีพร ภูมิพันธ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019999027252197 วินาที