#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
47.36 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พัฒนพล คำภาษี
2.นาย รัชชานนท์ ช่วยม้วน
3.นาย วรฤทธิ์ พักเรือนดี
4.นาย สุทธวีร์ เขื่อนไชยวงค์
2 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
20.06 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มณีพร ภูมิพันธ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.010661125183105 วินาที