#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
5.50 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กฤษฎา บุญสูง
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
2 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
29.02 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
3 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
1.09.16 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
4 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
57.09 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
3.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
4.นางสาว รสสุคนธ์ กันธิ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
5 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
5.01.85 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว มาลี วุยยือ
3.นางสาว รสสุคนธ์ กันธิ
4.นางสาว ลษกร สิงห์แดง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.018126010894775 วินาที