#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐกิตติ์ ท้าวชัยมูล
2.นาย ปุณณวัฒน์ ใจยม
3.นาย ศุภกฤต หน่อแก้ว
4.เด็กชาย ณัฐวิทย์ บุญก้ำ
5.เด็กชาย ศุภชัย เหล่าเขตรกิจ
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
2 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วรัณภรย์ ตันติยานนท์
2.เด็กหญิง นลินนิภา วันดี
3.เด็กหญิง เกศริน คำตุ้ย
4.เด็กหญิง ศศิขวัญ เป็งปัญญา
5.เด็กหญิง ธารธารา บุญช่วย
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
3 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วิญาดา กาวิชา
2.นางสาว บัณฑิตา อุ่นนันท์
3.นางสาว กฤษณา ชัยบัวคำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง
4 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย มนัสนันท์ เชียงโส
2.นาย รัฐกุล พิบูลย์
3.นาย เดชาธร ธิคำ
4.นาย นวพล บุญก้ำ
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
2.นาย ณัฐพงศ์ โยแสง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019905090332031 วินาที