#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง วีรดา ใจยา
2.เด็กหญิง ดวงใจ นันตัง
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา
2 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เจษฎา ยะทา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา
3 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
8
18.92 เมตร
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย บุญยเกียรติ โคตรวงษ์ษา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
4 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
21.10 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จงลักษณ์ หล้าปา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
5 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
6.99 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จงลักษณ์ หล้าปา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วิทวัส วงค์แก้ว
2.เด็กชาย คุณานนท์ กันทอน
3.เด็กชาย รฐนนท์ มุสิกะพงษ์
4.เด็กชาย พนา เกิดแก้ว
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา
7 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ปวรุตม์ หม้อฤชัย
2.เด็กหญิง ปริฉัตร อินสอน
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023336887359619 วินาที