#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุธิมา จะหมื่อ
2.นางสาว วริศรา ผ่องใสศิริกุล
3.นางสาว มาธา เมอแล
4.เด็กหญิง รุ่งทิวา ชื่นธีรภาพ
1.นาย อุทัย อิสยาห์กุล
2.นาย คุณวิทย์ พิงคำขา
3.นางสาว ชมภูนุช ดวงจิตร

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0065338611602783 วินาที