#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพานพิทยาคม
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
7 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.57.08 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
8 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
5.10 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
9 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
1.15.11 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
10 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.06.40 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนนครวิทยาคม
11 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
5.75 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
12 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
21.10 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
13 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.050410985946655 วินาที